CENOVNIK USLUGA

Pregled specijaliste interne medicine gastroenterohepatologa

4000

Profesorski pregled (Docentski)

6000

kontrolni pregled specijaliste

3000

Pregled specijaliste sa ultrazvukom

7000

Profesorski(Docentski) pregled sa ultrazvukom

9000

Pregled specijaliste reumatologije sa punktiranjem  zgloba

7000

Punkcija zgloba (bez uračunate cene leka)

3000

Test opterećenja srca -Ergometrija

6500

24-časovni holter EKG sa uslugom očitavanja

5500

24-časovni holter pritiska sa uslugom očitavanja

5500

24-časovni holter pritiska i EKG istovremeno

10000

ultrazvučni pregled  abdomena

4000

ultrazvučni pregled srca

5000

snimanje EKG zapisa

1000

pregled lekara sa funkcionalnom dijagnostikom

10000

intramuskularna injekcija

1000

intravenska injekcija

1500

davanje kratkotrajne intravenske infuzije

2000

davanje dugotrajne intravenske infuzije (preko 3h)

3000

plasiranje urinarnog katetra

2000

previjanje u ordinaciji

2000

kućna poseta lekara specijaliste

6000

kućna poseta profesora(docenta)

8000

kućna poseta lekara specijaliste -kontrola

4000

kućna poseta profesora(docenta)-kontrola

6000

kućna poseta lekara specijaliste sa EKG

7000

davanje intramuskularne injekcije u kućnoj poseti

2000

davanje intravenske injekcije u kućnoj poseti

2500

kucna poseta lekara specijaliste sa davanjem terapijske infuzije

8000

davanje intravenske infuzije u kućnoj poseti

3000

davanje dugotrajne intravenske infuzije u kućnoj poseti

4000

plasiranje urinarnog katetra na terenu

3000

previjanje na terenu

3000

ultrazvuk srca i abdomena u kućnoj poseti

12000

pregled lekara specijaliste sa UZ u kućnoj poseti

16000

prevoz pacijenata u gradu sa lekarskom pratnjom

6000

72-časovni holter EKG sa uslugom očitavanja

11000

72-časovni holter pritiska  sa uslugom očitavanja

11000

Dijagnostički paket ultrazvučni pregled dve regije

7000

pregled lekara specijaliste psihijatrije

5000

mesečno praćenje kompletnog zdravstvenog stanja pacijenta

50000

intramuskularna injekcija sa lekom

2000

punkcija zgloba plus cena leka

3000

plasiranje nazogasticne sonde u kucnoj poseti

5000

klinička gastroskopija

10000

klinička kolonoskopija

14000

analgo-sedacija pri gastro/kolonoskopiji

8000

Rentgenski snimak sa opisom

6000

Rentgenski snimak u kućnoj poseti

6500

Rentgenski snimak u kućnoj poseti sa opisom snimka

8000

telefonsko savetovanje lekara specijaliste

2000

kućna poseta lekara specijaliste sa EKG-om van grada

12500

Pregled lekara specijaste dermatovenerologije

4000

Dermoskopija

3000

Pregled lekara specijaste dermatovenerologije sa dermoskopijom

6000

Uklanjanje promena na koži radiotalasnom metodom (manja regija)

4500

Uklanjanje promena na koži radiotalasnom metodom (manja regija)

8000

Mezoterapija

PRP (platelet rich plasma) procedura

Patohistološka analiza

(5000 po uzorku)