dr sc. med. Željko Krsmanović

U ARTCOR Clinic radi:

Neurološke preglede,  ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata, transkranijalnu dopler sonografiju.

 

Radno mesto / Radno iskustvo

2021. – ARTCOR Clinic

2007.  -  Neurolog u Klinici za neurologijuVojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje

2014. Odbranio  doktorsku disertaciju:  Karakteristike venske drenaže  centralnog nervnog sistema kod obolelih od multiple skleroze. Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac

2009.  Od strane Nacionalne Škole za neuroangiologiju, Udruženja za Neuroangiologiju

Srbije,  stekao uverenje o osposoblјenosti za samostalnu primenu, interpretaciju i formiranje zaklјučaka u neuroangiološkoj ultrazvučnoj dijagnostici. Beograd.

2007.  Specijalizacija iz  neurologije Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1996. Medicinski fakultet, Beograd.

Publikacije:

Krsmanovic Z.   Zivkovic M. Lepic T.  Stankovic A.  Raicevic R.  Dincic E:  Small internal jugular veins with restricted outflow are associated with severe multiple sclerosis: a sonographer-blinded, case-control ultrasound study.BMC NEUROLOGY, (2013), vol. 13:90Krsmanovic Z.  Dincic E.  Kostic S.  Lackovic V.  Bajcetic M.   Lackovic M.  Boskovic Z.  Raicevic R: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy.  

VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2011), vol. 68 : 455-459 

 

Profesionalna članstva:

 

Društvo neurologa Srbije 2007

Evropsko udruženje neuroloških udruženja 2007

 

Strani jezici

Engleski

 

Posebna sfera interesovanja:

 

Cerebrovaskularne bolesti, multipla skleroza.