potpukovnik prim. Miroslav Ž. Dinić

Specijanost:

potpukovnik prim. dr med. Miroslav Ž. Dinić, dermatovenerolog

 

Obrazovanje:

2016. Odbrana doktorske disertacije "Biomarkeri inflamacije i metaboličkih

poremećaja i ultrasonografski nalaz subkliničke ateroskleroze u bolesnika sa

psorijazom", Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

2003-2006. Specijalizacija iz dermatovenerologije na VMA

1989-1997. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Kretanje u službi:

2014. zvanje primarijusa

2006. Lekar specijalista u Klinici za kožne i polne bolesti VMA

2003 - 2006. Lekar na specijalizaciji u Klinici za kožne i polne bolesti VMA

1999 - 2002. Lekar opšte prakse, CVMU Beograd

 

Edukacije:

2007. Kurs iz hemijskog pilinga kože (slušalac)

2006. Kurs iz elektrohirurgije kože (slušalac)

2005. Kurs iz dermoskopije (slušalac)

2004. Kurs iz kriohirurgije (slušalac)

 

Projekti:

2005-2007. „Promene na koži kod dece obolele od diabetes mellitusa tip 1“, projekat VMA

 

Članstva:

Sekcija dermatovenerologa SLD, član Udruženja dermatovenerologa Srbije

 

Stručni radovi i knjige:

5 stručnih radova iz oblasti dermatovenerologije