• Kardiologija je grana medicine koja se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova. Njih možemo podeliti na: boles...

  Pročitaj više...


 • Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje. PULMOLOG – specijal...

  Pročitaj više...


 • REUMATOLOGIJA Reumatologija je se bavi svim degenerativnim promenama kičmenog stuba, oštećenjima hrskavice i...

  Pročitaj više...


 • HEPATOLOGIJA Hepatologija je oblast interne medicine koja se bavi proučavanjem poremećaja rada jetre, žučne kese,...

  Pročitaj više...


 • ONKOLOGIJA Onkologija je posebna grana medicine koja se bavi prevencijom i ranim otkrivanje tumora i metodama lečenj...

  Pročitaj više...


 • NEFROLOGIJA Nefrologija se kao grana interne medicine posebno bavi poremećajem rada i funkcije bubrega i otklan...

  Pročitaj više...


 • GASTROENTEROLOGIJA Gastroenterologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima digestivnog sistema. ...

  Pročitaj više...


 • IMUNOLOGIJA Imunologija se bavi kompletnim istraživanjem našeg imunog sistema i svih organa uključenih u odg...

  Pročitaj više...