Specijalističke ordinacije poliklinike Artcor-Clinic se mogu podeliti na osnovu grana interne medicine jer su gotovo svi naši lekari i konsultanti internisti uže stručni za pojedinu oblast kojom se već dugo godina bave.

S obzirom da je vodeći tim lekara Dr Boris Šekler, specijalista reumatologije i Dr Nemanja Đenić, internista kardiolog, to su i ove dve grane medicine nešto više zastupljene posebno što je broj takvih pacijenata u porastu. Artritis i degenerativne promene kičme kao posledica nedovoljnog kretanja ljudi i kardio-vaskularna obolenja tj. koronarne bolesti srca se u klinici ArtCor uspešno dijagnostifikuju i na najbolji mogući način leče.

Naš organizam je ipak jedan složen sistem i zato su sa nama uvek prisutni i specijalisti pulmologije, gastroenterologije, endokrinologije, hematologije, nefrologije, zatim hepatolozi, alergolozi, specijalisti sportske medicine i ishrane, a zbog sve učestalijih kancerogenih obolenja i velike važnosti ranog otkrivanja raka, u našoj klinici imamo i onkologiju sa specijalistima iz te oblasti.