Gastroenterologija

GASTROENTEROLOGIJA

Gastroenterologija je grana interne medicine koja se bavi bolestima digestivnog sistema. Naziv joj potiče od grčkih reči gastros (stomak) i enteron (creva), te se dijagnostika i lečenje fokusiraju na abdomen i poremećaje rada sistema za varenje.