Hepatologija

HEPATOLOGIJA

Hepatologija je oblast interne medicine koja se bavi proučavanjem poremećaja rada jetre, žučne kese, bubrega i pankreasa, a najčešća obolenja su vezana za alkoholizam, virusni hepatitis, kamen u žuči ili rak jetre.