Imunologija

IMUNOLOGIJA

Imunologija se bavi kompletnim istraživanjem našeg imunog sistema i svih organa uključenih u odgovor organizma na uticaje spoljnih faktora te je tesno povezana i sa mnogobrojnim alergijama i načinima njihovog lečenja.