Nefrologija

NEFROLOGIJA

Nefrologija se kao grana interne medicine posebno bavi poremećajem rada i funkcije bubrega i otklanjanju posledica koje dolaze usled tih nedostataka.