Biografija

Doc. DR DEJAN PILČEVIĆ
Dr Dejan Pilčević je priznati nefrolog iz Beograda, specijalizovan za lečenje bolesti bubrega i mokraćnog sistema. Osim što se aktivno bavi medicinskom praksom, dr Pilčević ima zvanje asistenta na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane. Njegovo stručno i naučno interesovanje obuhvata niz specifičnih oblasti u nefrologiji, uključujući akutnu bubrežnu slabost, akutne glomerulonefritise, urinarne infekcije, nefrolitijazu i kalkulozu bubrega.