Biografija

Ass. DR IVICA ĐURIĆ
Dr Ivica Đurić, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije iz Beograda, ima bogato iskustvo u medicinskoj struci. Sa svojim dubokim znanjem i veštinama u kardiologiji, dr Đurić je priznat kao izuzetan stručnjak u svojoj oblasti. Kroz svoju karijeru, on je doprineo medicinskoj nauci kao autor i koautor tri stručna rada iz oblasti kardiologije, objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Osim svog akademskog doprinosa, dr Đurić je imao značajnu ulogu u praksi, radeći kao lekar u Generalštabnoj ambulanti u Beogradu. Takođe, njegova profesionalna putanja uključuje i međunarodno iskustvo.