Biografija

DR NATAŠA Ž. MILJKOVIĆ
Dr Nataša Živković Miljković predstavlja istinski primer stručnosti i posvećenosti u medicinskom svetu. Kao specijalistkinja interne medicine u Vojnomedicinskoj akademiji od oktobra 2022. godine, dr Živković Miljković kontinuirano demonstrira svoje ekspertize u ovoj oblasti. Njeno putovanje u VMA nije počelo tek sa specijalizacijom; već je tamo stekla značajno iskustvo tokom svog boravka kao rezidentkinja interne medicine. Osim svog angažmana u VMA, dr Živković Miljković je pokazala izuzetan doprinos i u svetu kliničkih istraživanja. Kao sub-istraživačkinja u SELECT studiji kompanije Novo Nordisk od avgusta 2019. do juna 2023. godine, i u ZEUS studiji iste kompanije od juna 2022.