Biografija

Doc. DR PETAR RISTIĆ
Dr Petar Ristić, specijalista interne medicine i endokrinolog iz Beograda, ima važnu ulogu u medicinskoj zajednici. Trenutno zaposlen na Klinici za endokrinologiju Vojnomedicinske akademije, dr Ristić obavlja funkciju načelnika odseka za funkcionalnu dijagnostiku. Pored toga, aktivno radi i u privatnoj praksi. U akademskom svetu, dr Ristić je docent na katedri interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane, gde je 2017. godine stekao i zvanje doktora nauka.