Biografija

DR PREDRAG DJURIĆ
Dr Predrag Đurić, specijalista interne medicine i kardiolog iz Beograda, posjeduje bogato višegodišnje iskustvo u oblasti interventne kardiologije. Njegovo profesionalno obrazovanje obuhvata završenu edukaciju iz kardiološke dijagnostike i ugradnje pejsmejkera, što dodatno potvrđuje njegovu stručnost u kardiologiji. Kao aktivni član brojnih udruženja lekara, dr Đurić se kontinuirano angažuje u medicinskoj zajednici. Njegov naučno-istraživački rad u kardiologiji je široko prepoznat i cijenjen, o čemu svedoče brojni naučni radovi koje je objavio. Takođe, dr Đurić redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima, gde deli svoje znanje i iskustva sa kolegama iz struke, doprinoseći tako napretku u oblasti kardiologije.