Biografija

Ass. DR ZORAN PAUNIĆ
Dr Zoran Paunić je rođen u Beogradu, nekadašnjoj Jugoslaviji, 1958. godine. Diplomirao je i specijalizirao internu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završio je subspecijalizaciju iz nefrologije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. TRENUTNA POZICIJA: Načelnik Organizacione jedinice Dragacevska Specijalne bolnice za hemodijalizu "Fresenius Medical Care" u Beogradu. BIVŠA POZICIJA: Šef Odeljenja za peritonealnu dijalizu Klinike za nefrologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu. KLJUČNE KVALIFIKACIJE: Specijalista interne medicine, Subspecijalista nefrologije, Magistar nauka, Doktor nauka.